SAVREMENI MODELI

                              RAZVOJA

                                  GRADOVA

 Predgovor               Sadržaj                CIP

 

Urednici: László Letenyei i Csaba Sándor

Predgovor: Gábor Aczél

Predgovor izdanju na srpskom jeziku: Andreja Luković

 

 

Predgovor izdanju na srpskom jeziku

 

 

 

Za razvoj gradova u ovom delu Evrope neophodno je prilagoditi savremene metode i modele za izgradnju/razvoj, te uklopiti ih u domaće uslove. Taj zadatak zahteva neprestanu valorizaciju iskustava i razmenu mišljenja među domaćim, te stranim stručnjacima, koji se aktivno bave tim poslovima. Ova zbirka prenosi nekoliko novih metoda i modela razvoja, kao i izgradnje gradskih kompleksa, a bavi se

 

 

I. Institucionalnom i finansijskom osnovom za razvoj grada;

II. Naučnim metodama za proveru društvenih tendencija i

III. Savremenim modelima razvoja gradova.

 

 

Nadamo se, da prikazom nekoliko modela za razvoj gradova koji su realizovani u Mađarskoj, možemo doprineti da se i u okruženju, posebno u Srbiji, ostvare slični poduhvati, i da se u ovoj oblasti pokrene razmena iskustava, te konstruktivna saradnja između stručnjaka za sve oblasti koje su vezane za nove pravce razvoja u gradovima/naseljima. Imajući u vidu specifičnosti opšteg društvenog razvoja, ekonomske okolnosti, urbanističku tradiciju i poseban odnos na relaciji stanovništvo - lokalna zajednica - zvanične strukture - investitori, želimo da damo svoj podsticaj izgradnji svesti kod građana/stanovnika, da mogu kao autonomna zajednica uzeti aktivno učešće u formiranju svoje okoline i odlučivati o kvalitetu životnog prostora. U Srbiji postoje široke mogućnosti za urbane intervencije u cilju unapređenja javnog i privatnog prostora, postoji i jaka tradicija u tome, a stekli su se i odgovarajući ekonomski, pravni i društveni uslovi za razvojne poduhvate koji se sprovode u drugim evropskim zemljama. Smatramo da će ideje i metode predstavljene u zbirci naići na široku primenu.

 


 

Namera nam je da ovi radovi na internetu budu stavljeni na raspolaganje svim zainteresovanim ljudima.

 

Zadovoljni smo što su stručnjaci akcionarskih društava za urbani razvoj: Városfejlesztés Zrt, HBH Euroconsulting, ÉrtékTérkép Kft., i TeTT Consult Mađarska, Slovačka i Rumunja prihvatili predlog, i u svojim radovima predstavili javnosti urbanistička rešenja, koja su oni sami ili koje su drugi stručnjaci realizovali na domaćem terenu. Za radove objavljene u zbirci karakteristični su različiti pristupi autora, različitog su obima, neki su temeljniji a neki samo fragmentarno razrađuju datu temu – te razlike nisu mogle biti prevaziđene ni uređivačkim intervencijama koja su zahtevala sate i sate rada. Ne smatramo, međutim, da je to nedostatak: za javnost je bitno, da je zbirka ideja dostupna i da dijalog o ovim temama može da počne, a vremenom da se možda nastavi i na višem nivou.

 

Nastojali smo da zbirku jezički prilagodimo što široj čitalačkoj publici, znači i zainteresovanima koji ne spadaju u stručnu javnost, jer su naša iskustva pokazala da se sve više rasprostranjuje aktivan pristup razvoju naselja, i to što je ranije bila privilegija uskog kruga urbanista, danas je postalo pitanje o čemu se odluke donose u veoma širokoj zajednici, pa tako i u organima lokalne uprave u tim pitanjima odlučuju odbornici veoma različitog stručnog profila, nevladine organizacije, najznačajniji poreznici i da imaju pravo odlučivanja svi stanovnici naselja.

 

Na kraju želimo da se zahvalimo urbanistima iz Mađarske i Srbije za njihovu spremnost da sarađuju, organizaciji Interregio Forum Egyesület za organizovanje i realizaciju našeg projekta i Ministarstvu inostranih poslova Republike Mađarske, koje je podržalo realizaciju naše ideje.

 

Srdačno preporučujemo zbirku stručnoj javnosti koja se bavi razvojem i projektovanjem naselja, lokalnim upravama odnosno svima koji se interesuju za najnovije metode u razvoju naselja.

 

 

 

Andreja Luković

Direktor TeTT Consult Srbja

 

 

                                                        Sadržaj

 

Predgovor (Gábor Aczél) 7
Predgovor izdanju na srpskom jeziku (Andreja Luković) 8
Uvod (Péter Berczeli i László Letenyei) 10

I. Institucionalna i finansijska baza za razvoj grada 19
Kompanija za razvoj grada (Gábor Aczél) 19
Kako kompanije za razvoj grada pomažu u razvoju gradova/naselja? Primer gradske četvrti Kozep Ferencvaroš (Gábor Aczél) 31
Vrednost prostora (Béla Varga-Ötvös i László Letenyei) 40
Lajpciška supa sa lokalnim začinima: integrisan razvoj grada u Rumuniji i Mađarskoj (Sarolta Bartucz, József Pál Lieszkovszky, Melánia Szabó) 52
Regionalni klasteri (Péter Futó) 72
Model vlasti zasnovane na konsenzusu: eksperiment u mestu Želiezovce (Györgyi Janková, László Letenyei, László Levicky) 74

II Društvene istraživačke metode u stvaranju osnove za razvoj naselja 84
Metodologija društvenog dogovaranja TeTT (László Letenyei) 84
Vreme i prostor planiranja (Béla Varga-Ötvös) 107
Odlučujuća uloga aspekata strukture naselja i fizičko-geografskih faktora u razvoju i uređenju naselja (Géza Tompai) 109
Četiri paradoksa i promena (László Letenyei) 111
Analiza oglasa (Péter Berczeli) 115

III. Savremeni modeli razvoja grada 120
Ekograd (Kálmán Ercsei i Béla Varga-Ötvös) 120
Program „Glavna ulica” (Main Street Program) (Kálmán Ercsei) 138
Zajednica ulice (László Letenyei) 146
Model BID (Béla Varga-Ötvös i Bence Vesmás) 158
E-city (János Hárs, László Kovács, László Letenyei) 164
Rad na daljinu (Tamás Forgács, Péter Pál Bohus, Kálmán Ercsei) 171

Autori 198

 

 

                                           CIP

 

 


 

 

Uvod: László Letenyei i Péter Berczeli

Autori:

Gábor Aczél, Sarolta Bartucz, Péter Berczeli, Péter Pál Bohus, József Hárs, Györgyi Janková, Kálmán Ercsei, Tamás Forgács, Péter Futó, László Letenyei, Ladislav Levicky, Jószef Pál Lieszkovszky, László Kovács, Melánia Szabó, Géza Tompai, Béla Varga-Ötvös, Bence Vesmás

Prevodilac: Agnes Tomka Luković

 

Izrada korica: Albert Czomba

 

Ova publikacija je objavljena uz podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Mađarske.

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta.

 

2008. Beograd, TeTT Consult Srbja S.R.O.

Odgovorni urednik direktor TeTT Consult

 

TeTT Consult Mađarska – Rumunija – Slovačka – Srbija